Til toppen

Spor av Jesus: 30 essay

Hans Johan Sagrusten
Produktnummer: 9788252004533
Leveringstid:

inkl. mva.

  • Utgivelsesår: 2018
  • Forlag: Lunde
  • Språk: Nynorsk
  • Innbinding: Heftet
  • Kategori: Kristendom
  • Antall sider: 253
  • Forfatter: Hans Johan Sagrusten

Historiene om Jesus fascinerer oss enno i dag. Dei fire evangelia i Bibelen er stadig like aktuelle. For i desse bøkene ser vi spor av den levande Jesus, slik disiplane hugsa han og forkynte om han. Korleis skal vi lesa bøkene om Jesus i dag? Kan vi feste lit til dei, slik vi gjer med biografiar om kjende personar i vår eiga tid? Eller er dei mytar som har utvikla seg gjennom ein uoversiktleg munnleg tradisjon? 
"Spor av Jesus" handlar om slike spørsmål. Boka passar for lesarar utan forkunnskap om teologi, men kan også gje nye perspektiv til erfarne bibellesarar. Dei tretti essaya kan lesast kvar for seg, eller i samanheng.