Til toppen

Betingelser

Under finner du salgs- og fraktbetingelser. Det er ulike betingelser for privatkunder og menigheter (bedriftskunder).

Salgsbetingelser for privatkunder   |   Fraktbetingelser for privatkunder
Salgsbetingelser for menigheter   |   Fraktbetingelser for menigheter


Salgsbetingelser for privatkunder

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer gjennom www.bokogmedia.no og www.bm.no til forbrukere. Du som forbruker må bekrefte at du er kjent med våre salgsbetingelser for å kunne handle på www.bm.no.

Generelt

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.bm.no er bare tilgjengelig på norsk.

For å kunne handle med kort/kreditt på www.bm.no må du ha fylt 18 år.

Vi leverer kun til Norge innenfor avtalte betingelser. Vi kan levere til utlandet, men da gjelder egne betingelser på frakt, og det er porto uansett kjøpsbeløpets størrelse.

For bestillinger utenfor Norge: Ved sending til utlandet gjelder egne portosatser, se posten.no for priser. Det vil i ordren reserveres på kortet et beløp på 450,-. Du vil når pakken sendes kun bli trukket for den faktiske fraktkostnaden for din pakke. Merk at toll og importkostnader i mottakerlandet kan komme i tillegg. 

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpslovenangrerettlovenmarkedsføringslovenpersonopplysningslovene-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS) eller brev.

1. Parter

Selger er: Bok og Media  AS, med besøks- og postadresse Bok og Media, Akersgaten 47, 0180 Oslo, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: NO 917 221 812, telefon: 22 82 32 20, e-post: nettbutikk@bokogmedia.no og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”.
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.”

2. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Bok og Media er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.
Når Bok og Media mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 4.

3. Opplysninger gitt i nettbutikken

www.bm.no tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at bilde-/skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt situasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

4. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje, miljøavgift m.m.

5. Betaling

Kjøpesummen gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort gjennom vår partner Netaxept, eller ved bruk av Vipps. Ved kjøp med kort eller Vipps vil kjøpesummen bli reservert ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering. Kortet eller Vipps-transaksjonen blir belastet når ordren blir sendt.

6. Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Bok og Media har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
Ordre kan ikke splittes og må sendes komplette når varen(e) er kommet på lager. Unntak fra dette er: dersom ordren består av flere ulike produkter, og et eller flere av disse ikke kan leveres innen den maksimale tidsrammen på ti dager.

7. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

8. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.
Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig.
Bok og Media vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Bok og Media vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting.
Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 11.

9. Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år.

10. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for alle varer.

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Du kan også levere tilbake produktene i Bok og Medias butikk i Akersgt 47 i Oslo (innen tidsfristen og med angrerettskjema) og samtidig ha de samme plikter og rettigheter som ved angrerett ellers. 

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi har risikoen for transporten tilbake til oss.
Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss.
Produktet sendes tilbake til oss inkludert original emballasje sammen med utfylt angrerettskjema.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.
Angreretten gjelder ikke for forseglede varer når forseglingen på produktet er brutt.

11. Personopplysninger

Bok og Media behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.
I de tilfeller hvor Bok og Media også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem.
Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er over 18 år.
Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:
-du har samtykket i utleveringen, eller
-når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
-i lovbestemte tilfelle.
Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via nettbutikk@bokogmedia.no.

12. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.


Fraktbetingelser privatkunder

Fraktbetingelser

Ordre over kr 399,- sendes fraktfritt. Ordre opptil kr 399,- belastes med kr 89,- i frakt.

Unntak fra dette kan forekomme. Det kan skje når en vare vil utløse en særlig høy porto. Dersom dette gjelder for en vare vil det være angitt på varen i nettbutikken. Dersom varen er en del av en ordre med flere varer, vil dette gjøres gjeldende for hele forsendelsen.

Hvor og hvordan sender vi?

All forsendelse skjer med Posten. I spesielle tilfeller kan vi ta kontakt og avtale annen levering, dersom dette er hensiktsmessig. Små pakker sendes til postkasse, store og tunge pakker sendes til hentepunkt. Alle forsendelser kan spores. For opplysninger om sporingsnummer, kontakt oss på nettbutikk@bokogmedia.no.

Vi sender varer til hele landet, samt til utlandet. Ved sending til utlandet gjelder ikke fri frakt. Slike forsendelser belastes med full internasjonal porto.

Leveringstid

Vi har leveringstider fra 2 - 10 dager avhengig av produkt og lagerbeholdning.

De oppgitte tallene angir rammene for når vi sender varen. Dersom alle varene i ordren er på lager, sendes ordren som oftest avgårde neste dag (virkedag, ikke lørdag). Det varierer litt hvor fort våre leverandører leverer når en vare er tomt på lager, men det meste får vi inn i løpet av relativt kort tid.

Dersom du har bestilt to eller flere varer, og en eller flere ikke er på lager hos oss, vil begge eller alle varene bli sendt samlet innen den normale leveringstiden på 3-10 dager dersom vi får varene levert innen fristen. Hvis den eller de manglende varene tar lengre tid å skaffe, vil vi sende det vi har, og ettersende det som mangler. Du betaler bare for én forsendelse.

Alternativ leveringsadresse 

Denne kan brukes dersom du ønsker å sende en gave til noen du kjenner, og selv betale for ordren. Det kan være lurt å varsle mottaker om at det kommer en pakke fra oss. I en del tilfeller opplever vi å få denne type forsendelser i retur, fordi mottaker ikke har bestilt varen, og derfor ikke vil hente den eller ikke ønsker å motta den. 
Dersom du ønsker å bestille to eller flere produkter, og få dem sendt til ulike adresser, må disse bestilles hver for seg som ulike ordrer, og du vil bli fakturert for porto for hver ekstra forsendelse.

Feil, skader og mangler

Dersom det er mangler ved varen, det er feil vare eller varen er skadet, så ta kontakt med oss så fort som mulig slik at vi får rettet opp det som er galt. Se ellers salgsbetingelsene.

Ikke avhentede pakker

Dersom en sending ikke hentes på angitt utleveringssted, er feiladressert, eller blir nektet mottatt ved bruk av alternativ leveringsadresse og derfor blir sendt i retur til oss, vil du bli fakturert for porto for sendingen begge veier. Dette gjelder også selv om kjøpesummen i utgangspunktet kvalifiserer til fri frakt. Det fakturerte beløpet vil bli holdt tilbake ved refusjon av øvrig kjøpesum, dersom beløpet vi har trukket på kortet ditt er stort nok. Er innbetalt beløp for lite, vil faktura på mellomværende bli tilsendt. 


Salgsbetingelser for bedriftskunder

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer gjennom www.bokogmedia.no eller www.bm.no. Du som kunde må bekrefte at du er kjent med våre salgsbetingelser for å kunne handle på www.bm.no.

Særbetingelser menigheter

Menigheter får standard 5 % rabatt og fri frakt på ordre over 1800,-. På enkelte varer vil rabatten kunne være høyere, mens det på andre varer ikke vil være rabatt.  Dette vil være angitt på varesiden i nettbutikken. Hva en vare koster for menigheten vil fremkomme når man er innlogget som bruker. Disse betingelsene gjelder kun dersom du har registrert menigheten med en e-postadresse. Du vil motta et nyhetsbrev fra oss ca. to ganger i måneden. 

Generelt

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.bm.no er bare tilgjengelig på norsk.

For å kunne handle på www.bm.no må du ha fylt 18 år og handle på vegne av en menighet for å få menighetsrabatt. Privatkunder henvises til å registrere seg og handle som privatkunder.

Vi leverer kun til Norge innenfor avtalte betingelser. Ved bestilling utenfor Norge vil vi ta kontakt og avtale forsendelse og fraktkostnader, det vil da blir fakturert for full internasjonal porto.

Salgsbetingelsene er blant annet regulert av kjøpsloven, markedsføringsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev e.l.

1. Parter

Selger er: Bok og Media AS, med besøks- og postadresse Bokogmedia AS, Akersgt 47, 0180 Oslo, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: NO 917 221 812, telefon: 404 30 487, e-post: menighet@bm.no og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”.
Kjøper er: Den menigheten som blir oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”dere” eller ”deres”.

2. Bestillings- og avtaleprosess

Bestillingen er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Bok og Media er samtidig bundet av deres bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. 
Når Bok og Media mottar deres bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til dere. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når dere mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
Avvik mellom deres bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som dere kan akseptere eller takke nei til. Dere har likevel rett til å gjøre gjeldende deres opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 3.

3. Opplysninger gitt i nettbutikken

www.bm.no tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at bilde-/skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere deres bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil dere få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Dere vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til deres bestilling, eller kansellere bestillingen.

4. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje, miljøavgift m.m.

5. Betaling

Dere vil få tilsendt en faktura som må betales innen forfallsdato. Dersom dere er registrert i ELMA registeret som mottakere av faktura på EHF, vil faktura sendes per EHF.  Om dere ikke benytter EHF, og ønsker faktura tilsendt på epost i stedet for på papir, må vi få beskjed om dette.

6. Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte og på det sted som er angitt på ordrebekreftelsen. Bok og Media har risikoen for produktene inntil de overtas av dere, det vil si når dere har fått produktene i deres besittelse.
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi dere informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
Ordre kan ikke splittes og må sendes komplette når varen(e) er kommet på lager. Unntak fra dette er: Dersom ordren består av flere ulike produkter, og et eller flere av disse ikke kan leveres innen den maksimale tidsrammen på ti dager, forbeholder vi oss retten til å slette produktet på den originale ordren, og i stedet lage en ny ordre i vårt system på det/de gjeldende produkt(er). Denne ordren vil i så fall bli sendt med ordinær faktura som følger varen. Beløpet som belastes deres faktura for den originale ordren vil selvsagt bli justert tilsvarende.

7. Undersøkelse av produktene

Etter at dere har mottatt produktene, bør dere, så snart dere har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

8. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler kan dere etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.
Feilen må foreligge når dere får produktene i deres besittelse. Feil dere oppdager innen seks måneder etter at dere fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før dere fikk produktene.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at dere oppdaget feilen eller mangelen. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig.
Bok og Media vil skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at dere overtok produktet. 

9. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i deres (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der dere arbeider.


Fraktbetingelser bedriftskunder

Fraktbetingelser

Alle bestillinger til menighet på www.bm.no leveres portofritt ved kjøp for mer enn kr. 1800,-. For kjøp opp til kr. 1800,- tilkommer porto kr. 89,-. For enkelte varer tilkommer likevel fraktkostnader også ved verdi over fraktfrigrensen, og noen varer vil det faktureres full fraktkostnad for. Det vil være angitt i vareinformasjonen.

Forsendelser til utlandet belastes full internasjonal porto for forsendelsen.

Dersom feil adresse oppgis eller ved ikke avhentede pakker, vil vi fakturere kunden for dobbel porto. Dette gjelder også om sendingen i utgangspunktet var sendt uten at vi belastet mottaker for porto.

Hvordan leverer vi? 

All forsendelse skjer med Posten/Bring. I spesielle tilfeller kan vi ta kontakt og avtale annen levering, dersom dette er hensiktsmessig. Små pakker sendes til postkasse, middels store pakker sendes til hentepunkt, og store tunge forsendelser sendes på dør. Alle forsendelser kan spores.


Menigheter i Oslo 1-12 vil normalt få varene tilkjørt med bil ved forsendelser som ikke går rett i postkassen, siden kostnaden ved dette er tilsvarende portokostnadene.

Leveringstid

Dersom den bestilte varen er på lager, vil den bli sendt samme dag eller neste virkedag. Dersom du har bestilt to eller flere varer, og en eller flere ikke er på lager hos oss, vil begge eller alle varene bli sendt samlet innen den normale leveringstiden på 3-10 dager dersom vi får varene levert innen fristen. Hvis den eller de manglende varene tar lengre tid å skaffe, vil vi sende det vi har, og ettersende det som mangler.

I forbindelse med høytider og ferier kan tiden være noe lenger. 

Feil, skader eller mangler

Dersom det er mangler ved varen, det er feil vare eller varen er skadet, så ta kontakt med oss så fort som mulig slik at vi får rettet opp det som er galt. Se ellers salgsbetingelsene.

Ikke avhentede pakker

Dersom en sending ikke hentes på utleveringssted, er feiladressert, eller blir nektet mottatt ved bruk av alternativ leveringsadresse og derfor blir sendt i retur til oss, vil du bli fakturert for porto for sendingen begge veier. Dette gjelder også selv om kjøpesummen i utgangspunktet kvalifiserer til fri frakt.