Til toppen

Salgsbetingelser for menigheter

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer gjennom www.bokogmedia.no eller www.bm.no. Du som kunde må bekrefte at du er kjent med våre salgsbetingelser for å kunne handle på www.bm.no.

Menighetskunde er vårt navn på bedriftskunde.

Særbetingelser menigheter

Menigheter får standard 5 % rabatt og fri frakt på ordre over 1800,-. På enkelte varer vil rabatten kunne være høyere, mens det på andre varer ikke vil være rabatt.  Dette vil være angitt på varesiden i nettbutikken. Hva en vare koster for menigheten vil fremkomme når man er innlogget som bruker. Disse betingelsene gjelder kun dersom du har registrert menigheten med en e-postadresse. Du vil motta et nyhetsbrev fra oss ca. to ganger i måneden. 

Rabattendringer som følge av bokloven. 1/1 2024 trådte det i kraft ny boklov. Bokloven sier at alle nye titler skal ha fastpris i 12 måneder etter utgivelsesdato. Følgende av dette er at vi ikke kan gi rabatter på bøker i fastprisperioden. Unntaket for dette er kvantumsrabatt ved bestilling av 50+ av samme bok.

 

Generelt

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.bm.no er bare tilgjengelig på norsk.

For å kunne handle på www.bm.no må du ha fylt 18 år og handle på vegne av en menighet for å få menighetsrabatt. Privatkunder henvises til å registrere seg og handle som privatkunder.

Vi leverer kun til Norge innenfor avtalte betingelser. Ved bestilling utenfor Norge vil vi ta kontakt og avtale forsendelse og fraktkostnader, det vil da blir fakturert for full internasjonal porto.

Salgsbetingelsene er blant annet regulert av kjøpsloven, markedsføringsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev e.l.

1. Parter

Selger er: Bok og Media AS, med besøks- og postadresse Bokogmedia AS, Akersgt 47, 0180 Oslo, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: NO 917 221 812, telefon: 404 30 487, e-post: menighet@bm.no og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”.
Kjøper er: Den menigheten som blir oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”dere” eller ”deres”.

2. Bestillings- og avtaleprosess

Bestillingen er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Bok og Media er samtidig bundet av deres bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. 
Når Bok og Media mottar deres bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til dere. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når dere mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
Avvik mellom deres bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som dere kan akseptere eller takke nei til. Dere har likevel rett til å gjøre gjeldende deres opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 3.

3. Opplysninger gitt i nettbutikken

www.bm.no tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at bilde-/skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere deres bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil dere få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Dere vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til deres bestilling, eller kansellere bestillingen.

4. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje, miljøavgift m.m.

5. Betaling

Dere vil få tilsendt en faktura som må betales innen forfallsdato. Dersom dere er registrert i ELMA registeret som mottakere av faktura på EHF, vil faktura sendes per EHF.  Om dere ikke benytter EHF, og ønsker faktura tilsendt på epost i stedet for på papir, må vi få beskjed om dette.

6. Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte og på det sted som er angitt på ordrebekreftelsen. Bok og Media har risikoen for produktene inntil de overtas av dere, det vil si når dere har fått produktene i deres besittelse.
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi dere informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
Ordre kan ikke splittes og må sendes komplette når varen(e) er kommet på lager. Unntak fra dette er: Dersom ordren består av flere ulike produkter, og et eller flere av disse ikke kan leveres innen den maksimale tidsrammen på ti dager, forbeholder vi oss retten til å slette produktet på den originale ordren, og i stedet lage en ny ordre i vårt system på det/de gjeldende produkt(er). Denne ordren vil i så fall bli sendt med ordinær faktura som følger varen. Beløpet som belastes deres faktura for den originale ordren vil selvsagt bli justert tilsvarende.

7. Undersøkelse av produktene

Etter at dere har mottatt produktene, bør dere, så snart dere har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

8. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler kan dere etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.
Feilen må foreligge når dere får produktene i deres besittelse. Feil dere oppdager innen seks måneder etter at dere fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før dere fikk produktene.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at dere oppdaget feilen eller mangelen. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig.
Bok og Media vil skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at dere overtok produktet. 

9. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i deres (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der dere arbeider.