Til toppen

Inngravering av navn på Bibel

Inngravering av navn på bibel og salmebok, med gullskrift. Selve inngraveringen tar en ukes tid.

Navn og dato vil bli preget på hver sin linje. Husk derfor å bestille to linjer hvis du vil ha begge deler.

Dato preges i ett av to formater, enten 20. mai 2023 eller 20.05.2023.

NB! Ved bestilling av bibel med navning må det sendes mail til oslo@bm.no med navnet som skal inngraveres.

Priser på navning: 

1 linje 260,-
2 linjer 390,-
1 linje foran + 1 linje bak 520,-

Sorter Navn (a > å)

Inngravering av navn på bibel

Send mail til oslo@bm.no med navnet som skal inngraveres
Inngravering tar en ukes tid
inngravering