Til toppen

Prosessen mot Israel : hvordan folkeretten misbrukes for å delegitimere staten Israel.

Matthijs de Blois / Andrew Tucker
Produktnummer: 9788299643818
Leveringstid:

inkl. mva.

  • Utgivelsesår: 2020
  • Forlag: Senter mot antisemittisme
  • Språk: Bokmål
  • Innbinding: Heftet
  • Forfatter: Matthijs de Blois / Andrew Tucker

Boken Israel on Trial – How International Law is Being Misused to Delegitimate the State of Israel ble utgitt i 2018 av det uavhengige nettverket The Hague Initiative for International Cooperation, thinc, som knytter sammen en internasjonal gruppe folkerettsjurister og -eksperter og hvor bokens forfattere inngår i lederteamet.  Den norske utgaven av boken er oversatt og utgitt av Senter mot antisemittisme som har opparbeidet et nært faglig samarbeid med det ekspertmiljøet i Haag.

Formålet med å utgi boken i Norge er foruten allmenn folkeopplysning, å bistå personer som er opptatt av Israel og folkeretten med faglig riktige og holdbare standpunkter og argumenter til personlig oppdatering, eller til bruk i den pågående offentlige debatt om bokens tema.  Vi konstaterer at det gjennom mange tiår har funnet sted en intens og vedvarende debatt i norske medier og organisasjoner – offentlige som frivillige – om et bredt spektrum av spørsmål som vedrører staten Israel og de rettslige spørsmål denne boken omhandler.

Det er et karakteristisk trekk ved debatten at den i stor grad dreier seg om temaer knyttet til internasjonale rettsforhold, og især til den alminnelige folkerettens bestemmelser på forskjellige områder.  Vi konstaterer dessuten at en stor del av denne viktige debatten later til å ta utgangspunkt i rene misoppfatninger av hva folkerettens bestemmelser sier om disse forhold og i hvilken grad folkeretten i det hele tatt kommer til anvendelse på de saksforhold det gjelder.  Det ytres meninger og trekkes konklusjoner i medier så vel som fra offentlige myndigheters side som det knapt finnes dekning for i gjeldende folkerett.

Selv om denne boken er utarbeidet av fremtredende folkerettsjurister, er det ikke en forutsetning at leseren må inneha spesiell innsikt på området for å forstå innholdet.  Den virkelige folkeretten er umiddelbart forståelig for enhver allment opplyst leser.  Det er ikke nødvendig med spesialkompetanse for å lese og forstå denne boken.

Det er på tide, mener forfatterne, å gjennomgå på nytt de rådende politiske og rettslige oppfatningene for å løse den århundrelange konflikten i Midtøsten.  De har tatt sikte på å skape et rettslig rammeverk for utforskningen av alternative politiske løsninger som balanserer den jødiske statens rettigheter til territorial integritet, sikkerhet og politisk uavhengighet mot de palestinske arabernes rett til politisk autonomi og økonomisk og sosial fremgang.