Til toppen

Om Jesus er Gud

Øystein Johnson
Produktnummer: 200081023886
Leveringstid:

inkl. mva.

  • Utgivelsesår: 2024
  • Forlag: Johnson forlag
  • Språk: Bokmål
  • Innbinding: Heftet
  • Antall sider: 56
  • Forfatter: Øystein Johnson

Trosforsvar og vitnesbyrd i møte med Islam, tar utgangspunkt i to ankepunkter rettet mot kristne:
Om Jesus er Gud; hvordan kunne han da dø. Gud kan da ikke dø? Hvorfor visste han ikke alt? Han visste ikke dagen for sin gjenkomst, men Gud er jo
allvitende.
Tar for seg både likheter, og forskjeller i Koranen og Bibelen. Til tross for at Koranen og Bibelen stemmer overens på enkelte punkt vedrørende Jesus, som historisk og
religiøs person, ender en nøktern undersøkelse opp med flere store og diametrale forskjeller. Bibelen og Koranen er uforenlige i synet på Jesus som Guds Sønn, innbefattet hans unike Farsforhold. Sure 112:3 i Koranen benekter at Allah kan ha en sønn: «Ikke har han avlet noen, ei heller har han selv blitt avlet».
Det er dissens om hvem profeten i 5 Mos 18,15-18 er, om kvinnesynet, og den aller viktigste forskjellen: Jesu død på korset, som Koranen fornekter. Samtidig hevder den at evangeliet er et budskap sendt fra Allah: «Han har sendt til deg (Muhammed) boken i Sannhet (Koranen) som bekrefter det som ble skrevet før den. Og Han (Allah) åpenbarte Toraen og Evangeliet (Injil) som en veiledning for folket» (Sure 3:3-4). Forfatteren prøver å gi et svar på Islams vanskelighet ved å hevde at NT er forfalsket for å komme unna dette dilemmaet. At Jesus – Menneskesønnen – er mer enn et menneske fremheves ved at han hadde en himmelsk pre-eksistens, og ved Inkarnasjonen.