Inngravering navn, 2 linjer

Varenummer: 902
Leveringstid:

Send mail til oslo@bm.no med navnet som skal inngraveres
Inngravering tar en ukes tid

Inngravering av navn på bibel og salmebok. 2 linjer, med gullskrift. Selve inngraveringen tar en ukes tid.

NB! Ved bestilling av bibel med navning må det sendes mail til oslo@bm.no med navnet som skal inngraveres.

 

Inngravering navn, 1 linje

Send mail til oslo@bm.no med navnet som skal inngraveres
Inngravering tar en ukes tid
901