Inngravering navn, 2 linjer

Varenummer: 902
Leveringstid:

Send mail til oslo@bm.no med navnet som skal inngraveres
Inngravering tar en ukes tid

NB! Grunnet sykemelding hos bokbinder vil det dessverre ikke utføres noen inngravering i september 2022.

Inngravering av navn på bibel og salmebok. 2 linjer, med gullskrift. Selve inngraveringen tar en ukes tid.

Med to linjer kan du eksemplevis ha navn med konfirmasjonsdato (o.l.) under.

NB! Ved bestilling av bibel med navning må det sendes mail til oslo@bm.no med navnet som skal inngraveres.

 

Gjelder to linjer under hverandre. Ønsker man for eksempel en linje forran og en linje bak, regnest dette som to stk enkeltlinjer, koster da 440,- (2x 220,-.

Inngravering navn, 1 linje

Send mail til oslo@bm.no med navnet som skal inngraveres
Inngravering tar en ukes tid
901