Inngravering navn, 1 linje

Varenummer: 901
Leveringstid:

Send mail til oslo@bm.no med navnet som skal inngraveres
Inngravering tar en ukes tid

NB! Grunnet sykemelding hos bokbinder vil det dessverre ikke utføres noen inngravering i september 2022.

Inngravering av navn på bibel og salmebok. 1 linje, med gullskrift. Selve inngraveringen tar en ukes tid.

NB! Ved bestilling av bibel med navning må det sendes mail til oslo@bm.no med navnet som skal inngraveres.

 

Inngravering navn, 2 linjer

Send mail til oslo@bm.no med navnet som skal inngraveres
Inngravering tar en ukes tid
902