Til toppen

Når Ordet blir norsk : norske bibeloversettelser 1945-2011

Holmås Bøe / Geir Otto Sverre
Produktnummer: 9788251927093
Leveringstid:

inkl. mva.

  • Utgivelsesår: 2011
  • Forlag: Tapir
  • Språk: Bokmål
  • Innbinding: Heftet
  • Kategori: Religion / teologi
  • Antall sider: 253
  • Forfatter: Holmås Bøe / Geir Otto Sverre

2011 er et merkeår for bibeloversettelse både i vårt land og internasjonalt. 400-årsjubileet for den berømte bibelutgaven King James Version er blitt behørig markert i den engelskspråklige verden. Her i Norge har Det Norske Bibelselskap nettopp kommet med en helt ny oversettelse av Bibelen på bokmål og nynorsk. Selv om det norske språkområdet er lite, har det kommet nesten 20 ulike oversettelser av hele eller deler av Bibelen til norsk bare etter 1945. Disse er svært forskjellige når det gjelder hvilke forutsetninger og prinsipper de legger til grunn. Denne boken vil gi hjelp til å orientere seg i dette litt forvirrende landskapet. Boken gir en grundig innføring i hovedforskjellene mellom de bibelutgavene som for tiden er mest brukt i Norge: Bibelselskapets oversettelser fra 1978 og 2011, Norsk Bibels utgave fra 1988 og Bibelforlagets oversettelse Bibelen Guds Ord fra 1997. Videre presenterer boken kronologisk alle norske bibeloversettelser (inkludert deloversettelser) etter andre verdenskrig, med opplysningerom den enkelte oversettelses bakgrunn, bruk, prinsipper og egenart. I bokens innledning finner en informasjon om salgstall, brukstrender og forholdet mellom bibelutgaver og kirkesosiologi, og avslutningsvis antydes hva som er status for norsk bibeloversettelse per 2011 og noen mulige fremtidsscenarier. Boken er velegnet som lærebok i RLE- og teologiutdannelsen, men er skrevet med tanke på at den også skal kunne brukes av alle som er opptatt av å forstå hvorfor ulike norske utgaver oversetter så forskjellig, eller av alle som har en generell interesse for det spennende feltet bibeloversettelse er. Forfatterne: Sverre Bøe, f. 1958, dr. theol., er professor i Det nye testamentet ved Fjellhaug internasjonale Høgskole i Oslo. Geir Otto Holmås, f. 1971, dr. theol., er førsteamanuensis i Det nye testamentet ved Det teologiske Menighetsfakultetet i Oslo