Til toppen

Når krisen rammer barn og unge

Renate Grønvold Bugge
Produktnummer: 9788276346343
Leveringstid:

inkl. mva.

  • Utgivelsesår: 2008
  • Forlag: Høyskoleforlaget
  • Språk: Bokmål
  • Innbinding: Heftet
  • Kategori: Sosialt arbeid
  • Antall sider: 157
  • Forfatter: Renate Grønvold Bugge

Når krisen rammer barn og unge er en fagbok for mennesker som i kraft av sin profesjon, rolle og stilling møter barn og unge som opplever kriser og ulykker.
Viktige tema som tas opp er: barn og unges vanlige reaksjoner ved alvorlige hendelser; organisering av støttearbeidet når katastrofer, storulykker og dagliglivets ulykker rammer barn og unge; oppfølging av barn og unge i tiden etter krisen; samspillet mellom ulike aktører når alvorlige hendelser rammer barn og unge; lover, regelverk og rammer som regulerer ansvar og forpliktelser i forbindelse med større kriser og dagliglivets ulykker; aktuelle kompetansehevingstiltak for personell som kan forventes å møte barn og unge i krisesituasjoner.

Målgruppen for boken er studenter innen helse- og sosialfag, lærerutdanninger på høgskoler og universiteter, yrkesgrupper innen helse- og sosialfagene, pedagogisk personell i barnehage, grunnskole og videregående skole, polititjenestemenn, medarbeidere i kirke og diakoni, fritidsledere og engasjerte foreldre.