Til toppen

Lutheri!: magister Kristofers memoarar

Ola I. Breivega
Produktnummer: 9788292922392
Leveringstid:

inkl. mva.

  • Utgivelsesår: 2017
  • Forlag: Efrem
  • Språk: Nynorsk
  • Innbinding: Innbundet
  • Kategori: Romaner
  • Antall sider: 190
  • Forfatter: Ola I. Breivega

Å sjå til er landet som før. Same dalane og elvane, same fjordane og fjella. Same målet som før høyrest i bondestover og fiskarheimar og i dei gråe husklyngjene vi ikkje veit betre enn å kalla byar. Skomakarane syr sine skor, og kremmarane falbyd sitt kram. Folket tygg sin vassgraut og slurpar i seg sitt skjør. Og kvar helst det finst hus, finst det kyrkjer. Utanpå er dei òg som før. Men på innsida har noko nytt og framandt teke seg til rette. Det gamle er sundbrote og vraka; det som var noko verdt i klingande mynt, er rana og bortført til Danmark. Orda som lyder i dei før så heilage romma, er forvrengde, og songen har fått ein skjerande klang. Slik kan eg halda fram - og det kjem eg til å gjera så lenge det spinn liv i meg ...
Ola I. Breivega (77) er filolog og tidlegare leiar i Noregs Mållag. Han har gjeve ut fagbøker om nynorsk og klarspråk. Dette er fyrste romanen hans. Lutheri! er ein roman om den historiske magister Kristofer Rasmusson Hjort, som var leiar for ei undergrunnsrørsle av katolske prestar i Noreg nokre tiår etter reformasjonen. Avslørd og landsforvist sit han og skriv memoarane sine i Rostock. Saman med sonen har han fastna her. Ein dag dukkar fru Inger Ingolfsdotter opp. Er ho det underet han har venta på? ... Ho gav meg handa til helsing og neia: Det var godt eg fekk møta deg att, magister Kristofer. Eg fekk meg ikkje til å seia at eg kjende det på same måten. Men eg gjorde faktisk det. Så, utan innleiande ord, spurde eg kva ærend ho hadde i Rostock. Skal vi tala om det, magister Kristofer, trur eg det er best at unge Rasmus ikkje er til stades.