Til toppen

KRL-biblioteket: Kristendommen og kunst i vesteuropeisk kultur : bilder og arkitektur

Tormod Tobiassen / Hallgeir Elstad / Kristin Molland Norderval
Produktnummer: 9788245001501
Leveringstid:

inkl. mva.

  • Utgivelsesår: 2006
  • Forlag: Fagbokforlaget
  • Språk: Bokmål
  • Innbinding: Heftet
  • Kategori: Kristendom
  • Antall sider: 149
  • Forfatter: Tormod Tobiassen / Hallgeir Elstad / Kristin Molland Norderval

I de senere år har skolens KRL-undervisning fått en dreining i retning av kulturelle og kunstneriske sider ved religioner og livssyn. I den anledning har det vist seg behov for kortfattede oversikter om Europas kristne arv fra antikken og til nyere tid, slik den blant annet kommer til uttrykk i bilder og arkitektur. Denne lille boka, Kristendommen og kunst i vesteuropeisk kultur bilder og arkitektur, er et forsøk på å gi en slik oversikt og konsentrert innføring ved å rendyrke sammenhengen mellom kristendomshistorien og kunsthistorien. Det sier seg selv at langt fra alt og alle som det er verdt å nevne i denne forbindelse, lar seg omtale innenfor disse få og små sidene. Men forfatterne gir en oversikt over hovedelementene i de historiske fasene og trendene. Og de nevner, viser og kommenterer en rekke sentrale personer og kunstverk. Det geografiske perspektivet er Europa og Norge. Boka er i første rekke beregnet på lærerstudenter og lærere. Imidlertid er den ikke i særlig grad styrt av læreplanenes detaljerte føringer, men følger, som antydet, heller kunsthistoriens «store tradisjon». Boka henvender seg dermed til et bredere publikum av kunst- og kulturinteresserte.