Til toppen

Kristen etikk : en innføring

Gunnar Heiene / Svein Olaf Thorbjørnsen
Produktnummer: 9788215048062
Leveringstid:

inkl. mva.

  • Utgivelsesår: 2021
  • Forlag: Universitetsforlaget
  • Språk: Bokmål
  • Innbinding: Heftet
  • Kategori: Religion / teologi
  • Forfatter: Gunnar Heiene / Svein Olaf Thorbjørnsen

I dag stiller vi andre etiske spørsmål enn tidligere. Og vi får andre svar på spørsmål vi har stilt før. Bioteknologi, klimakrise, terrortrussel, globalisering og et samfunn preget av ulike livssyn side om side danner grunnlag for mange av våre etiske spørsmål.

Denne boken gir en innføring i etikk med hovedvekt på kristne perspektiver. Forfatterne relaterer dem gjennomgående til allmenn etikk og til etikken i andre religioner. De legger vekt på å vise at etiske spørsmål kan drøftes og behandles på ulike måter. Og de viser at vi reflekterer over hvem vi ønsker å være og hvordan vi bør handle, ut fra våre skiftende omgivelser. Leseren blir gjennomgående presentert for premissene for ulike etiske valg, slik at det er mulig å trekke egne konklusjoner.

Boken inneholder en rekke eksempler. Og den er en betydelig revidert og oppdatert videreføring av tidligere etikkbøker av de samme forfattere. I denne nye utgaven legger forfatterne særlig vekt på:

· debatter innen teknologi, arbeid, økonomi, natur og politikk
· drøfting av nye etiske utfordringene innen medisinsk etikk
· nye forutsetninger for samlivsetikken
· presentasjon og drøfting av etiske problemområder innen kulturetikken
· andre etiske tradisjoner enn den kristne, særlig muslimsk og buddhistisk etikk
· erfaringens betydning for etisk refleksjon
· de nye læreplaner for skolen

Boken er særlig beregnet for grunnstudier innenfor kristendomsfaglige, teologiske og andre kirkelige utdanningsløp. Som en grundig fremstilling av kristen etikk vil den også være relevant for KRLE i lærerutdanningen.