Til toppen

Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode

Asbjørn Johannessen / Per Arne Tufte / Line Christoffersen
Produktnummer: 9788279354048
Leveringstid:

inkl. mva.

  • Utgivelsesår: 2021
  • Forlag: Abstrakt
  • Språk: Bokmål
  • Innbinding: Heftet
  • Kategori: Samfunnsfag (metode)
  • Forfatter: Asbjørn Johannessen / Per Arne Tufte / Line Christoffersen

Boken gir en bred introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Den er skrevet spesielt for studenter og forskere, men kan også være nyttig for andre som skal gjennomføre undersøkelser, prosjekter eller utredninger. Boken dekke både kvalitative og kvantitative forskningsdesign. Forfatterne fremhever at det er formål og problemstilling som avgjør hvilken fremgangsmåte som bør benyttes når undersøkelser skal gjennomføres.
Boken redegjør for de valg som kan gjøres i forskningsprosessen, og hvordan en undersøkelse kan designes fra idé til rapportering. Det er mange praktiske råd, og det er mange eksempler.
I denne sjette utgaven er det gjort betydelige endringer. Kapitlene om kvalitative metoder er utvidet med flere eksempler, vi presenterer flere digitale alternativer og det er tatt med mange relevante lenker som kan hjelpe lesere til å finne ytterligere informasjon.
I den kvantitative delen er det n. et eget kapittel om Analyse av årsakssammenhenger - eksperiment og statistisk kontroll, samt egne kapitler om enkel regresjonsanalyse og multippel regresjonsanalyse.
I denne nyutgaven presenteres det også mange lenker til nettsteder som kan være nyttige når man skal gjennomføre undersøkelser, og det vises også hvordan man kan bruke internettet for å gjennomføre undersøkelser.