Til toppen

Den samfunnsskapte virkelighet

Peter L. Berger / Thomas Luckmann
Produktnummer: 9788276745399
Leveringstid:

inkl. mva.

  • Utgivelsesår: 2000
  • Forlag: Fagbokforl.
  • Språk: Bokmål
  • Innbinding: Innbundet
  • Kategori: Sosiologi
  • Antall sider: 205
  • Forfatter: Peter L. Berger / Thomas Luckmann

«Et gjennombrudd i kunnskapssosiologien,» skrev American Sociological Review da Berger og Luckmanns bok utkom i 1967. Siden dengang har ikke boken vært å rokke fra pensumlister eller som standardreferanse i samfunnsvitenskapelig teori. Den fortjener med rette betegnelsen «nyere klassiker innen samfunnsvitenskapen». «The Social Construction of Reality» en er nå oversatt til norsk, med innledning av Pål Veiden. Forfatterne forsøker å avklare spenningen mellom subjekt og objekt, mellom vår personlige verden og den ytre verden. Vi skaper verden aktivt gjennom våre handlinger, samtidig gjør vi verden til vår egen, vi godtar den som virkelighet. Deler av denne verden blir en ytre virkelighet, gjerne kalt strukturer. Sentralt står hverdagskunnskapen: Hvorfor oppfatter vi verden som vi gjør? Hvorfor er det slik at de fleste av oss tar samfunnslivet for gitt? Boken drøfter sentrale tema for fag som psykologi, sosiologi, filosofi og pedagogikk. Det er et program for humanistisk samfunnsvitenskap og det teoretiske studiet av menneskelige mangfold. Peter L. Berger er professor i sosiologi og teologi ved College of Arts and Sciences and School of Theology, Boston University. Thomas Luckmann er professor i sosiologi ved University of Konstanz. Hans viktigste arbeider ligger innenfor religionssosiologien. Sammen med Peter L. Berger har han skrevet boken Modernity, Pluralism and the Cricis of Meaning (1995). Pål Veiden er førstamanuensis i sosiologi ved Universitet i Oslo.