Til toppen

Bibelen: ei vandring gjennom den store forteljinga - nynorsk

Naja Kragelund
Produktnummer: 9788254108499
Leveringstid:

inkl. mva.

  • Utgivelsesår: 2012
  • Forlag: Bibelselskapet
  • Alder: 9-12
  • Språk: Nynorsk
  • Innbinding: Innbundet
  • Kategori: Barnebibler
  • Antall sider: 347
  • Forfatter: Naja Kragelund

Ein bibel for 11-åringane, veleigna til bruk både i kyrkje og skule. No med bibelomsetjinga frå 2011. Boka inneheld eit breitt utval av bibeltekstar i ulike sjangrar både frå Det gamle og Det nye testamentet, men hovudvekta ligg på forteljingsstoffet. Bibeltekstane er illustrerte med moderne, fargerike teikningar som er laga spesielt for denne boka og skapar merksemd og interesse om viktige delar av teksten. I tilknytning til teksten er det sett inn farga tekstboksar om viktige personar og hendingar. Slik blir hovudlinene i bibelhistoria tydelege for lesaren. Boka byggjer opp under formidlinga i Bibelselskapets kursopplegg "Vandring gjennom Bibelen for barn" for 5. klasse. Ho er tilpassa læreplanen for RLE-faget i skulen og inneheld alle tekstane i Planen for trusopplæring i Den norske kyrkja.