Til toppen

Velkommen VEIEN bibelutstilling.

Bibelutstillingen VEIEN

I 2021 er det 250 år siden samfunnsbyggeren Hans Nielsen Hauge ble født. Katakomben kultursenter markerer jubileet med en stor og permanent utstilling på over 500m2 midt i Oslo sentrum – i Akersgaten 47.  Hans Nielsen Hauge og hans venner hadde en dyp tro og respekt for ordet – Bibelen. Det er denne siden ved Hauge vi ønsker å fokusere på.

Veien er en visuell vandring med viktige stoppesteder knyttet til det Bibelen ønsker å formidle. Utstillingen er laget for å styrke troen på Bibelens budskap om synd og frelse – om frihet og håpet om et evig liv. Her kan du enten gå rundt i utstillingen på egen hånd alene eller med familie eller venner.

Formidling av tro gjennom visuelle bilder og tablåer.

Bibelen er verdens mest solgte bok. Bibelen består av 66 bøker som er satt sammen til en fortelling – den store fortellingen – som handler om skapelsen, fallet, ny start og et evig liv. STØRRE KAN DET IKKE BLI.

Mange har et ønske om å kunne forstå mer av Bibelens lange linjer, men noen synes det er vanskelig å komme i gang med bibellesning og noen synes kanskje det er vanskelig å lese. Derfor ønsker vi å gjenåpne utstillingen "VEIEN" der vi inviterer til en visuell vandring gjennom viktige stoppesteder fra det Bibelen ønsker å formidle. Så her skal man enten kunne vandre rundt på egen hånd og meditere – eller bli guidet i grupper der en omviser bruker utstillingen som utgangspunkt og ramme, for å fortelle Bibelens budskap. Ønsket er at dette kan medvirke til at interessen for Bibelen og bibelforståelsen vokser.

 

VEIEN  er en visuell utstilling som gjennom figurer, modeller, plansjer og lyd som kan bringe folk igjennom bibelfortelling for kunnskapsformidling og refleksjon. VEIEN vil bringe folk gjennom bildet av  Skapelsen Edens havesyndefallet Noa Babel og tårnetAbraham og patriarkeneMosesTabernakeletDavidsbyenprofeteneJesu fødselJesus i GallileaJesus i ørkenenJerusalemSkjærtorsdagGetsemanekorsfestelsengravengjenmøtet ved Genesarets sjøen og pinsen.
Hele utstillingen er dokumentert gjennom tekst og bilder som forklarer og gir retning.

Vi håper at et besøk i VEIEN kan bli til velsignelse for troslivet og kunnskapen din.


Vår tradisjonelle julekrybbeutstilling, med julekrybber fra hele verden, er nå blitt integrert inn i VEIEN, som en fast del av utstillingen.

 

Inngangsavgift:

Voksne: Kr 60,-
Barn (Under 12 år): Kr 30,-

Åpent i butikkens åpningstid.

Omvisning:

Man kan bestille omvisning for grupper over 7 personer og ha en medvandrer som går sammen med dere. (Mail til hpf@bm.no for avtale.)

Store muligheter for skoleklasser, bibel- og samtalegrupper, konfirmanter, bibelskoler, folkehøyskoler, trosopplærere, prester, menighetsturer etc.

Konfirmanter og skoleklasser kr 30,- pr pers. Voksne kr 60,- . Barn (Under 12 år): Kr 30,-

Lokalet kan ta inntil 35 personer av gangen, mens gruppeomvisning er for ca 12 – 15 personer.

 


Følg utstillingens egen facebook side, facebook.com/veiengjennombibelen, for spesielle arrangementer i forbindelsen med utstillingen.