En Dyrebar Rose CD

Svein Ellingsen

Varenummer: 7071418001067
Leveringstid:

Svein Ellingsen er en av de mest betydelige norske salmediktere i vår tid, og den som har nådd lengst ut internasjonalt med sine salmer. Hans første salmer ble offentliggjort i begynnelsen av 1950-årene, men først 1978 utkom samlingene Det skjulte nærvær og Noen må våke. I den siste er tekstene tonesatt av kjente komponister innen norsk moderne kirkemusikk; Knut Nystedt, Egil Hovland, Harald Herresthal, Harald Gullichsen og Trond Kverno. Svein Ellingsens salmer preges av et enkelt språk kombinert med metrisk bunden rytme. Selv legger han ikke skjul på at han har lært mye av Arnulf Øverlands diktning, av hans enkle språk med naturlig ordstilling, hans økonomisering med ordene, som gir budskapet større kraft. Ellingsens eget språk er enkelt og lavmælt, men ladet. Nettopp fordi han tilsynelatende taler så stillferdig, blir bildene og uttrykkene så sterke. I en setning kan han samle et helt liv, som “dåpens lys forblir når livet slukner” fra den store dåpssalmen "Fylt av glede over livets under". Han har sin basis i modernismen både i forenklingen og ved den livsfølelsen salmene uttrykker; han setter ord på den eksistensielle angsten, sjelens natt, i sine tekster. Samtidig er salmene trosuttrykk og knyttet til gudstjenesten og det sakramentale. Derfor forblir ikke tekstene i angsten og mørket, det er ved å navngi mørket at de bryter dets makt. Troen gir håp: “Mørket omkring oss er mørket før daggry.” Svein Ellingsen er representert med salmer i Norsk Salmebok (1985) og i salmeboktillegget Salmer 1997, i nye svenske, finlandssvenske og finske salmebøker, samt i danske, islandske og færøyske salmeboktillegg, i felles luthersk salmebok i Tyskland og Østerrike, i salmebøker i Sveits og USA.